Jdi na obsah Jdi na menu

Identifikační známky

ID ZNÁMKY

Vojenská identifikační známka je kovový plíšek, který na provázku nosí vojáci a která umožní identifikaci usmrcených nebo padlých vojáků.

 

Historie

Id známky se začaly používat během Americké občanské války (1861-1865), zde se ovšem známky nedočkaly vysoké popularity, nosili je spíše důstojníci.

Poté přišli další snahy vytvořit jednotné ID známky pro jednotlivé armády.

Jako první v Evropě se o zavedení známek prosadilo Prusko v roce 1866 během Prusko-Rakouské války. Jednalo se o hliníkové pouzdro ve kterém se nacházel papírek se jménem a bydlištěm vojáka. Ovšem tyto snahy byly neúčinné, protože se vojáci nošením známek všelijak vyhýbali. Přes tyto neúspěšné začátky se nakonec v pruské armádě známky prosadili a byly hojně používány během Prusko-Francouzské války (1870-1871).

Revoluční skok přišel 20. prosince 1906, kdy americká armáda nařídila povinné nošení známky po dobu vojenské služby.

Během první světové války bylo povinné nošení ID známek zavedeno ve většině Evropských zemí.

Zřejmě nejlepší systém mělo Německo. Německo používalo hliníkové známky elipsového tvaru se třemi drážky uprostřed a dvěmy dírky nahoře horní části. Drážky uprostřed sloužili k rozlomení známky v případě umrtí, zatímco horní část se zanechala u těla.

Rakousko-Uhersko díky svému spoždění zavedlo známky velice nepřiměřené válečným podmínkám. Známka se vyráběla v letech 1875-1916 z mosazi a v letech 1916-1918 převážně z hliníku. Známka byla spíše otevírající se pouzdro s papírkem uvnitř. Bohužel bylo po několika letech těžké identifikovat mrtvého, s ohledem výdrže papíru.

Americká armáda používala dvě kulaté známky zavěšené na dvou provázcích. Tento tvar byl ponéchán až do roku 1940. Při umrtí se jedna známka odebrala a druhá se ponechala u těla.

Francie používala docela jiné známky. Známka nebyla zavěšena na krku, ale na ruce vojáka.

Státy jako Bulharsko, Rumunsko, nebo Švédsko známky zatím  oficiálně nepoužívaly.

Během Druhé světové války bylo používání známek povinné ve všech Evropských armádách.

V Německu zůstal stejný systém, tvar i materiál. Jenom se přidala jedna dírka ve spodní části.

USA používali v letech 1906-1939 již zmíněné kulaté známky. V roce 1940 se začali používat známky s oválným tvarem a jiným značením. Známky se od roku 1940 do 1943 zavěšovaly na silném řetízku, který se na konci rozdvojoval. Od roku 1944 se používá až do současnosti tenčí korálkový řetízek.

Československo používalo v letech 1919-1926 zastaralé známky po Rakousku-Uhersku. V roce 1927 byly vytvořeny podobné známky těm Rakouským, ovšem tentokrát nebyly otevírací ale rozdělávájící. Tyto novější známky byly rozdávány během mobilizace v roce 1938.

Slovenský štát používal v letech 1939-45 známky po bývalé Československé republice.

Velká Británie používala v obou světových válkách stejné známky. Známky byly vyrobené z kůže. První známka byla zavěšena na velkém provázku, byla zelená, a při umrtí se ponechávala u těla. Druhá známka byla zavěšena na malém provázku připojeném k velkému, byla červená a při umrtí se odebírala. Spojené Království mělo stejné známky jako její kolonie (Commonwealth), ovšem u kolonii byla ještě třetí známka, na které byl napsán název kolonie, např. Canada, nebo New Zealand.

Československá socialistická republika používala v letech 1948-1989 malé známky z chirurgické oceli. Na jedné straně bylo vyražené rodné číslo vojáka. Na druhé straně bylo vyražené: ČSSR. V roce 1989 se Československá socialistická republika rozpadla. V letech 1990-1993 Česká a Slovenská federativní republika používala ty samé známky, ovšem namísto ČSSR se razilo: ČSFR.

 

Současnost

V současnosti se ve většině armád používají známky americké M1940 s korálkovým řetízkem.

Německo (Bundeswehr) používá od roku 1955 tradiční německé známky ovšem z chirurgické oceli, má dvě dírky k zavěšení na obou koncích a místo tří drázek jich má deset menších.

Česká a Slovenská armáda používá malé známky z chirurgické oceli. Na jedné straně je vyražené pořadové číslo vojáka. Na druhé straně je v ČR vyražené: AČR (Armáda České republiky), a na Slovensku je vyražené: SR (Slovenská republika).

cartoondogtags.jpg